Intelektualno vlasništvo

Naš tim za pravo intelektualnog vlasništva pruža pravne savjete u područjima:

 • Pretraga i provjera dostupnosti žigova
 • Registracija žigova
 • Zaštita žigova (u upravnom, civilnom i kaznenom postupku)
 • Carinske mjere u zaštiti prava intelektualnog vlasništva
 • Piratstvo i krivotvorenje
 • Licenciranje
 • Pravno savjetovanje, pregovaranje i sastavljanje ugovora
 • Osnivanje sredstva osiguranja nad pravima intelektualnog vlasništva
 • Sastavljanje patenata
 • Zaštita patenata (u upravnom, civilnom i kaznenom postupku)
 • Suradnja sa privatnim istražiteljima
 • Suradnja sa tijelima postupka u zaštiti prava intelektualnog vlasništva