Bankarstvo i financije

Naša područja stručnosti uključuju:

  • Strukturiranje financiranja projekata, pravno savjetovanje i podrška u svim vrstama financiranja uključujući projektna financiranja (project finance), financiranje imovine (asset finance), strukturirano financiranje (structured finance), financiranje trgovine, izvoza i robe (trade, export & commodity finance) te izrada dokumentacije u vezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira, korporativnih bankarskih kredita, korporativnih zajmova, zajmova između financijskih institucija i ostalih financijskih proizvoda;
  • Pravna podrška i izrada dokumentacije u NPL (non-performing loan) transakcijama;
  • Pravni due diligence korisnika kredita, kreditnih i financijskih institucija te ostalih sudionika na financijskom tržištu;
  • Pravna mišljenja iz područja bankarstva i financijskog poslovanja uključujući regulatornu analizu u području bankarstva, provjeru usklađenosti poslovanja kreditnih i financijskih institucija
  • Savjetovanje i izrada dokumentacije vezano za pitanja tržišta kapitala i investicijskih fondova, izdavanja (zamjenjivih) obveznica i ostalih dužničkih vrijednosnih papira, ISDA ugovore i izvedenice;
  • Zastupanje u sporovima proizašlim iz bankarskih i financijskih odnosa te zastupanje pred HANFA-om, HNB-om i ostalim regulatornim tijelima.