Rješavanje sporova

Naša područja stručnosti uključuju:

  • Rješavanje trgovačkih, građanskih sporova
  • Naplate dugovanja i ovrhe
  • Izvansudske nagodbe
  • Pravno savjetovanje i zastupanje klijenata u sudskim i upravnim postupcima
  • Pravno savjetovanje i zastupanje klijenata u domaćim i međunarodnim arbitražnim postupcima, uključujući provedbu arbitraže i izazove arbitražnog prava
  • Pravno savjetovanje klijenata o alternativnim metodama rješavanja sporova, uključujući i osnivanje odbora za mirenje i posredovanje