Pravo tržišnog natjecanja

Naša područja stručnosti uključuju:

  • prijave namjere provedbe koncentracije
  • pitanja zabranjenih sporazuma (vertikalnih i horizontalnih)
  • pitanja vezana za zlouporabe vladajućeg položaja
  • pravno savjetovanje vezano za nenajavljene pretrage
  • zastupanje pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, sudovima i drugim tijelima
  • postupci naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja