Restrukturiranje i stečaj

Naša područja stručnosti uključuju:

  • Pravno savjetovanje dužnika i vjerovnika te njihovih članovam uprave u okolnostima prije i nakon nastupanja insolventnosti;
  • Pravno savjetovanje vjerovnika i dužnika u prekograničnim i kompleksnim postupcima restrukturiranja uključujući prijavu tražbina i zastupanje u predstečajnom, stečajnom i postupku izvanredne uprave;
  • Pregovori o restrukturiranju duga i izrada dokumentacije za refinanciranje, zastupanje u pregovorima pred vjerovničkim vijećem te savjetovanje prilikom izrade i implementacije svih vrsta planova restrukturiranja uključujući stečajni plan, predstečajnu nagodbu i nagodbu u postupku izvanredne uprave;
  • Zastupanje u parnicama koje proizlaze iz predstečajnog, stečajnog i postupka izvanredne uprave kao i zastupanje u postupcima radi pobijanja pravnih radnji dužnika;
  • Upravljanje i strukturiranje kolaterala;
  • Prijenosi tražbina, zamjena duga za kapital (debt to equity swaps) i preuzimanja za vrijeme postupaka restrukturiranja;
  • Pravna podrška, savjetovanje i provođenje postupka likvidacije.