Trgovačko pravo

Naša područja stručnosti uključuju:

  • Osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
  • Sastavljanje svih vrsta ugovora
  • Zastupanje klijenata iz područja trgovačkog prava pred sudovima i drugim nadležnim tijelima
  • Pravni due diligence
  • Pravno savjetovanje društva, uprave, nadzornog odbora te članova društava po pitanju njihove građanskopravne te kaznene odgovornosti
  • Ostale pravne radnje iz područja trgovačkog prava