Porezi, socijalna i druga javna davanja

Naša područja stručnosti uključuju:

  • Porezne implikacije preuzimanja i spajanja
  • Zastupanje u poreznim postupcima i rješavanje sporova
  • Transferne cijene
  • Porezni due diligence
  • Porez na dobit
  • Međunarodno oporezivanje - izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
  • Porez na dodanu vrijednost
  • Porez na promet nekretnina
  • Porez na dohodak rezidenata i nerezidenata