Pravo društava i M&A

Naša područja stručnosti uključuju:

 • Pravno savjetovanje domaćih i inozemnih klijenata prilikom korporativnih transakcija
 • Kupnja i prodaja udjela/dionica
 • Pravno savjetovanje prilikom privatizacije
 • Ponude za preuzimanja
 • Istiskivanje manjinskih dioničara
 • Zajednički pothvati (Joint ventures)
 • Pripajanja i podjele društava
 • Pravni due diligence
 • Pravno savjetovanje u postupcima nadmetanja
 • Strukturiranje transakcija
 • Izrada ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela/dionica i druge transakcijske dokumentacije
 • Ponude za preuzimanje