Lifesciences

Naš tim zadužen za medicinsko i farmaceutsko pravo, te pravo biotehnologije pruža pravne savjete u područjima:

  • Prava pacijenata
  • Klinička i neklinička istraživanja
  • Promet lijekovima i medicinskim proizvodima
  • Promet sredstava za zaštitu bilja i ostalih biotehnoloških proizvoda
  • Ishođenje regulatornih odobrenja
  • Pravno savjetovanje nositeljima odobrenja