Javna nabava

Naš tim zadužen za pravo javne nabave pruža pravne savjete u područjima:

  • Podnošenje pisama interesa
  • Podnošenje ponuda
  • Sastavljanje dokumentacije na javne natječaje
  • Pravno savjetovanje vezano za dokumentaciju za nadmetanje
  • Pravna zaštita u postupcima javne nabave