contact

Kontakt

Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
Ilica 1,
10000 Zagreb
Hrvatska
T 385 1 4825 600
F 385 1 4825 601

Račun: Raiffeisen Bank Austria d.d. | Račun br. 2484008-1105167744 | IBAN: HR9024840081105167744 | SWIFT: RZBHHR2X
Porezni broj 2534541 OIB: 49363584505
Temeljni kapital: 560.000,00 KN u cijelosti uplaćen.
Članovi uprave: Hrvoje Bardek, Sandra Lisac, Ana-Marija Skoko.
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 080701039.