Marija Mušec

Marija Mušec

Jezici:

hrvatski, engleski, grčki

Marija Mušec

Partner

Marija Mušec već preko deset godina savjetuje globalna farmaceutska društva vezano uz njihovo poslovanje u Republici Hrvatskoj i to od samog dolaska na lokalno tržište i osnivanja lokanog društva, ishođenja svih regulatornih odobrenja, prilagođavanja standardnih operativnih postupaka lokalnim zahtjevima, sastavljanja trgovačkih ugovora, pitanjima cijene lijekova te svakodnevnog poslovanja.

U području prava intelektualnog vlasništva Marija vodi za klijente postupke pretraživanja i registracije žigova, postupke njihove zaštite pred upravnim, građanskim i kaznenim tijelima, te pregovaranje i sastavljanje ugovora, uključujući ugovore o licenciji i franšizama.

Marija također savjetuje klijente u predmetima informacijskih tehnologija i zaštite osobnih podataka u kojima se strukturiraju, pravno oblikuju i implementiraju sofisticirani softverski proizvodi te komercijaliziraju informacijske tehnologije.

Tečno se služi engleskim i grčkim jezikom.

E

T +385 1 4825 600