Mirta Klaić

Mirta Klaić

Jezici:

hrvatski, engleski

Mirta Klaić

Vježbenik

Mirta je odvjetnička vježbenica od 2017.g. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Angažirana je na mandatima iz područja poreznog prava, javnih davanja i doprinosa. U svom svakodnevnom radu, komunicira s Poreznom upravom i drugim javnim ustanovama. Mirta sudjeluje u izradi izvještaja o transfernim cijenama, istražuje pravna i financijska mišljenja, pruža savjete o implikacijama osnivanja stalnih poslovnih jedinica, o dostupnim poreznim poticajima te o porezu na dobit po odbitku. Mirta je angažirana u predmetima zastupanja klijenata u poreznim nadzorima i drugim postupcima Porezne uprave i Upravnog suda.

Tečno se služi engelskim jezikom.

E

T +385 1 4825 600