Matija Grabar

Matija Grabar

Jezici:

hrvatski, engleski, francuski

Matija Grabar

Odvjetnik

Matija Grabar pridružio se timu 2014.g. po završetku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Matija Grabar se prvenstveno bavi korporativnim pravom te bankarstvom i financijama. Najviše je angažiran na poslovima financiranja, restrukturiranja i specifičnim pitanjima vezanima za bankarstvo i financijsko tržište. Ima iskustva u pitanjima i projektima vezanim uz pravo okoliša.

Tečno govori engleski i francuski.

E

T +385 1 4825 600