Lara Miljević

Lara Miljević

Jezici:

hrvatski, engleski, talijanski

Lara Miljević

Odvjetnička vježbenica

Lara se pridružila timu 2017.g. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te je za izvrstan uspjeh dobila Dekanovu nagradu.

Lara se primarno bavi pravom intelektualnog vlasništva, pravom osiguranja i postupcima javne nabave. Lara je angažirana na pripremi pravnih mišljenja iz različitih područja prava, uključujući lifesciences i energetiku.

Lara je također angažirana i na mandatima iz područja prava društava i trgovačkog prava.

Lara tečno govori engleski i talijanski jezik.

E

T +385 1 4825 600