Ana Erceg

Ana Erceg

Jezici:

hrvatski, engleski, francuski

Ana Erceg

Odvjetnica

Ana Erceg pridružila se timu u siječnju 2016.g.

Ana se bavi bankarskim i financijskim pravom, uključujući pitanja sindiciranih kredita, nenaplativih kredita, (re)financiranja na strani i davatelja i primatelje kredita, te restrukturiranja. Ana ima iskustva u pružanju regulatorne analize raznovrsnih bankarskih i financijskih usluga.

Ana Erceg tečno govori engleski i francuski jezik.

E

T +385 1 4825 600